French TikTok star

Birthday:
Birthplace: Yuba City, CA, United States
Sign: Virgo