Soviet cosmonaut

Birthday:
Birthplace: Bolshoye Maslennikovo, Yaroslavl Oblast, USSR
Sign: Pisces