Montenegrin TikTok star

Birthday:
Birthplace: Niksic, Montenegro
Sign: Aquarius